Isak Sailer

Isak förbereder arbeten och håller ordning i verkstan och förrådet.

Linnea Rundgren

Linnea är biolog som designar trädgård och permakultur.

Nigel Wells

Nigel är företagets grundare och expert i vattenfrågor.

Per-Anders Carlsson

Per-Anders klurar ut tekniska lösningar och ansvarar för produktionen.

Peter Tallbergström

Peter är landskapsarkitekt och projektledare vid anläggning.

Torbjörn Frisö

Torbjörn Frisö är projektledare och ansvarar för marknadsföringen.