Aquairis

I Aquairis har vi samlat 40-års erfarenhet och kunskap av formgivning och konstruktion av estetiska, biologiska, funktionella och levande vattenanläggningar. Anläggningar som emulerar vattnets kretslopp och renande processer som kan drivas med solpaneler.

 • Modulär systemlösning med växtbaserade biobäddar, dammar, cirkulation och syresättning. 

 • Unikt anpassad till fastighetens förutsättningar och kraven på funktion. 

 • En vattenanläggning som gagnar den biologiska mångfalden.Aquairis biobädd

Grundläggande

Varje system har en given mängd vatten (vattenkropp) som ingår i en anläggningen. Uppgiften är att skapa och göra en genomströmmning av hela vattenkroppen så effektivt som möjligt.

 • Ett levande biologiskt system
 • Byggt med standard tekniska komponenter 
 • En kombinerad eko-teknisk lösning

Platsens topografi i kombination med pumpteknik skapar flödet genom anläggningarna. Samma grundläggande konstruktion oavsett storlek på vattenkroppen; i trädgården, den urbana våtmarken eller parkanläggningen. Cirkulation och syresättning skapar förutsättningen för mikroliv och växter i de renande biobäddarna. 

Aquairis moduler
Moduler 
 • Våtmarks- och biobäddar med växter 
 • Dammar med vattenspeglar
 • Cirkulationsfunktioner med vattentrappor 
 • Lågenergi pumpteknik och solceller
 • Vattenmagasin och tankar
 • Standard bevattningsfunktioner
 • Växtpaket för olika behov
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Vatten är en resurs, när vi samlar regnvatten och gråvatten i ett område stärks automatiskt den biologiska mångfalden. Även mindre konstruerade våtmarker är liksom floder och sjöar gynnsamma för den lokala resiliensen. 

Levande vattensystem bidrar till olika ekosystemtjänster. Friskt vatten där fåglar kan bada och insekter släcker sin törst. Ett mikroklimat med en temperatur-balanserande effekt som kan vara en säkerhetsbuffert, t.ex. vid bränder eller översvämningar. Vattenförsörjning är en essentiell grundtrygghet som samhället är totalt beroende av. Utan vatten inget liv, så enkelt är det faktiskt.