Aquairis är ett öppet, levande system som renar avloppsvattnet och samtidigt en vacker naturlig del av trädgården som bidrar till den biologiska mångfalden och blir ett litet vattenhål för insekter och fåglar.

Aquairis är designad i enlighet med beprövad ingenjörskonst för konstruerade våtmarker. En samverkan mellan växter och bakterier men även insekter och smådjur medverkar i reningsprocessen.

Reningen sker i princip i två steg, det första är en slamvassbädd där slammet komposteras, sedan vidare till en större växtbädd där näringsämnena tas upp och slutligen, via ett bräddavlopp, sprids det renade vattnet över en liten grusbädd eller på annat lämplig plats.

Levande system behöver tillsyn och skötsel, det handlar om att hitta en balans men det är ingen avancerad uppgift, man behöver bara lite gröna fingrar.

 

Vattnet i anläggningen återcirkuleras och syresätts i syfte att hålla växterna, bakterierna och smådjuren levande. Med en Flowform™ vattentrappa blir Aquairis en estetisk, visuellt och ljudmässig, pärla i trädgården.

Anläggningen är lätt att dimensionera och anpassa till platsens förutsättningar.

 

-Aquairis behöver inte slamtömmas

-Fungerar även vintertid i växtzonerna 1-5

-Anläggningen är lätta att sköta

-Uppfyller myndigheternas reningskrav