Vi synliggör vatten och utvecklar estetiskt utformade, ekologiska och funktionella vattenanläggningar.

Att skapa ett levande vatten är en kreativ process. Vi erbjuder rådgivning, utredningar, projektering och konstruktion av anläggningen.

kontakt@virbela.se

08-551 503 35

Nibble Handelsträdgård i Ytterjärna

Bäckvägen 116 i Hägersten

Webbplatsen är under utveckling, läs mer på vår gamla webbplats: flowforms.se.

Dagvatten

Aquairis Urban är ett modulärt system för regnvattenuppsamling och regnbäddar. Läs mer.

Bostadsdamm

En liten damm i ett bostadsområde blir en oas där fåglar och insekter kan släcka sin törst.

Fiskdammar

I fiskdammar ställs högre krav och kontroll på syrenivå och temperatur. De blir oftast både djupare och större.

Fontäner

I fontäner utomhus vill man undvika det levande, där installerar vi rening med UV-ljus och mekaniska filter.

Biodammar

Biologiska dammar med växtbäddar mikroorganismer som renar och stödjer den biologiska mångfalden.

Baddammar

Baddammar kan göras stora eller mindre och med en överdimensionering av växter.

Trädgårdsdammar

En trädgårdsdamm skapar skönhet och harmoni med vattenspegeln och ljudet av en porlande bäck.

Våtmarker

I grunden bygger alla våra ekologiska anläggningar på känd våtmarksteknik. Det är storleken det beror på.

Avlopp

Avloppsvatten blir till en resurs i trädgården. Aquairis BDT renar vattnet med  mikroorganismer och växter.

Telefon: 08-551 503 35

E-post: kontakt@virbela.se

Virbela Ateljé AB

Nibble 12, 15391 Järna

©2020 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland