Det här ska bli en ny webbplats för Virbela Ateljé

Om du ser detta är webbplatsen inte lanserad ännu, gå till www.flowforms.se för information om företaget.

Virbela Ateljé är trädgårds- arkitekter/anläggare och formgivare som under 35 år skapat installationer med strömmande vatten. En central del i vårt arbete är konceptet och den konstnärliga gestaltningen av Flowforms men vår erfarenheter och kunskap kopplar till flera fenomen med i strömmande vatten. Vi arbetar kreativt och undersökande och vill gärna beskriva våra metoder som ett konstnärligt och nyfiket utforskande som står på en ekologisk och vetenskaplig grund. Vi är ett företag med unika produkter och tjänster till professionella aktörer och till privatpersoner.

 

I praktiken handlar det om teknologi för konstruerade våtmarker, om dammar, vattenflöden och att skapa bästa förutsättningen för att växter, smådjur och bakterier, mm ska hålla sig levande länge. Det finns många trädgårds- och landskapsarkitekter som har en estetisk helhetssyn, det som gör Virbela Ateljé unika på marknaden är Flowforms(™) vattentrappor. De är inte bara estetiskt tilltalande de har också speciella egenskaper med former som är inspirerade av vattnets väg i naturen.    

   

Det finns många som har tänkt till om strömmande vatten men få som under lång tid ägnat sig åt att praktiskt skapa småskaliga installationer kopplat till det rytmiska/rörliga vattnets egenskaper (meandrar, virvlar, vågrörelser, hur skillnader i tryck, temperatur och hastighet påverkar, mm), det som med vetenskapliga termer uttrycks som harmoniska strömning. För oss handlar det inte bara om att bygga estetiskt tilltalande anläggningar utan även se vattnets beteenedemönster som verktyg för att kunna effektivisera vattenflöden på ett sätt som direkt kopplar till naturens egna processer.

Läs mer om företaget på  www.flowforms.se

Prenumerera på