©2019 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

Virbela Ateljé formger och konstruerar anläggningar med strömmande vatten.

Avlopp Tullgarn.jpg

Biodammar

Biologiska dammar med växtbäddar mikroorganismer som renar och stödjer den biologiska mångfalden.

Utsmyckning Bostadsområde.jpg

Bostadsdamm och trappa

En liten damm i ett bostadsområde blir en oas där fåglar och insekter kan släcka sin törst.

IMG_4676.png

Baddammar

Baddammar kan göras stora eller mindre och med en överdimensionering av växter.

IMG_4460.png

Fontäner

I fontäner utomhus vill man undvika det levande, där installerar vi rening med UV-ljus och mekaniska filter.

IMG_4836.jpg

Regnbäddar

Aquairis Urban är ett modulärt system för regnvattenuppsamling och regnbäddar. Läs mer.

Avlopp Tullgarn.jpg

Avlopp

Avloppsvatten blir till en resurs i trädgården. Aquairis BDT renar vattnet med  mikroorganismer och växter.

Solna kyrka Emerson.jpg

Trädgårdsdammar

En trädgårdsdamm skapar skönhet och harmoni med vattenspegeln och ljudet av en porlande bäck.

Fisk i damm1 Beskuren.jpg

Fiskdammar

I fiskdammar ställs högre krav och kontroll på syrenivå och temperatur. De blir oftast både djupare och större.

IMG_2382.JPG

Våtmarker

I grunden bygger alla våra ekologiska anläggningar på känd våtmarksteknik. Det är storleken det beror på.