Vi synliggör vatten och utvecklar estetiskt utformade, ekologiska och funktionella vattenanläggningar.

Att skapa ett levande vatten är en kreativ process. Vi erbjuder rådgivning, utredningar, projektering och konstruktion av anläggningen.

kontakt@virbela.se

08-551 503 35

Nibble Handelsträdgård i Ytterjärna

Bäckvägen 116 i Hägersten

IMG_4836.jpg

Dagvatten

Aquairis Urban är ett modulärt system för regnvattenuppsamling och regnbäddar. Läs mer.

Utsmyckning Bostadsområde.jpg

Bostadsdamm

En liten damm i ett bostadsområde blir en oas där fåglar och insekter kan släcka sin törst.

Fisk i damm1 Beskuren.jpg

Fiskdammar

I fiskdammar ställs högre krav och kontroll på syrenivå och temperatur. De blir oftast både djupare och större.

IMG_4460.png

Fontäner

I fontäner utomhus vill man undvika det levande, där installerar vi rening med UV-ljus och mekaniska filter.

Avlopp Tullgarn.jpg

Biodammar

Biologiska dammar med växtbäddar mikroorganismer som renar och stödjer den biologiska mångfalden.

IMG_4676.png

Baddammar

Baddammar kan göras stora eller mindre och med en överdimensionering av växter.

Solna kyrka Emerson.jpg

Trädgårdsdammar

En trädgårdsdamm skapar skönhet och harmoni med vattenspegeln och ljudet av en porlande bäck.

IMG_2382.JPG

Våtmarker

I grunden bygger alla våra ekologiska anläggningar på känd våtmarksteknik. Det är storleken det beror på.

Avlopp Tullgarn.jpg

Avlopp

Avloppsvatten blir till en resurs i trädgården. Aquairis BDT renar vattnet med  mikroorganismer och växter.