©2019 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

Avlopp Tullgarn.jpg

Biodammar

Biologiska dammar med växtbäddar mikroorganismer som renar och stödjer den biologiska mångfalden.

Utsmyckning Bostadsområde.jpg

Bostadsdamm och trappa

En liten damm i ett bostadsområde blir en oas där fåglar och insekter kan släcka sin törst.

IMG_4676.png

Baddammar

Baddammar kan göras stora eller mindre och med en överdimensionering av växter.

IMG_4460.png

Fontäner

I fontäner utomhus vill man undvika det levande, där installerar vi rening med UV-ljus och mekaniska filter.

IMG_4836.jpg

Regnbäddar

Aquairis Urban är ett modulärt system för regnvattenuppsamling och regnbäddar. Läs mer.

Avlopp Tullgarn.jpg

Avlopp

Avloppsvatten blir till en resurs i trädgården. Aquairis BDT renar vattnet med  mikroorganismer och växter.

Solna kyrka Emerson.jpg

Trädgårdsdammar

En trädgårdsdamm skapar skönhet och harmoni med vattenspegeln och ljudet av en porlande bäck.

Fisk i damm1 Beskuren.jpg

Fiskdammar

I fiskdammar ställs högre krav och kontroll på syrenivå och temperatur. De blir oftast både djupare och större.

IMG_2382.JPG

Våtmarker

I grunden bygger alla våra ekologiska anläggningar på känd våtmarksteknik. Det är storleken det beror på.