Forskningsprojekt om dagvatten
Tillsammans med intressenter från hela branschen har Virbela Ateljé har under två år medverkat i ett forskningsprojekt om dagvatten på kvartersmark. Dagvattenfrågan står i fokus och urbana våtmarker medverkar till en levande stadmiljö till nytta för den lokala biologiska mångfalden..
Levande dammar på Tom Tits
När de ekologiska dammarna i Tom Tits park behövde renoveras och förnyas fick Virbela Ateljé uppdraget. I konceptet ingick tillvaratagandet av dagvatten som en ny del. I maj 2023 var den nya dammanläggningen klar lagom till öppningen av parken.
Urban Våtmark ger livskvalitet
Vid Drottningholmsbron ligger ett äldreboende i stadsdelen Nockeby i Bromma. Här har Virbela Ateljé skapat en urban våtmark som på flera sätt bidrar till ökad livskvalité. Det renade dagvattnet används till bevattning samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Den vackra anläggningen skapar ett visuellt mervärde till området och för hyresgästerna.
Miljösamvete och bad i naturpool
I Huddinge utanför Stockholm har Virbela Ateljé i samråd med fastighetsägarna byggt framtidens trädgårds-pool. Vattnet renas utan kemikalier med biologiska funktioner via cirkulation i en biobädd med singel och växter. Här badar man i biologiskt renat vatten där ekologisk mångfald bidrar till den estetiska upplevelsen.
Biblisk Vattenlek
Svenska Kyrkan i Landvetter-Härryda församling bedriver barnverksamhet som bland annat innefattar en lekplats på ett stycke naturmark. För att göra det roligare för deltagarna gav man Virbela Ateljé i uppdrag att bygga en vattenlek med bibliskt motiv på platsen.
Sinnlig minneslund
När Svenska Kyrkan ville förstärka den sinnliga upplevelsen i minneslunden på Mariefreds kyrkogård resulterade det i en porlande bäck och hjärtformad damm. Just den här typen av anläggningar med ett pulserande cirkulerande vatten är en kärnkompetens hos Virbela Ateljé.
Vattenlek i skyfallspark
När Färgargårdstorget, som är en liten park i Stockholm, skulle göras om till en skyfallspark fick Virbela Ateljé uppdrag att anlägga vattenlek.