Cirkulation och syresättning är de grundläggande funktionerna för att skapa ett friskt vatten. Ett anläggning blir ofta en egen liten biotop med tillhörande mikroliv och djurliv. När man tillför vatten till ett område blir det mer levande, en Aquairis blir en oas till nytta för fåglar, insekter, växter och mikroorganismer.

Vattentrappa

Cirkulation är i grunden en tekniska lösningar som leder vattnet genom biobäddar, dammar och andra vattenhållande funktioner. Principen är enkel, vi lyfter vattnet till en högre nivå och leder det tillbaka till pumpbrunnen.

  • Syresättning
  • Lågenergi pumpteknik
  • Standard Bevattningssystem
  • Funktioner för styrning och kontroll
  • Special Reningsfilter och UV-ljus
  • Rör och ledningar, standardkomponenter
  • Brunnar och funktioner för inlopp och utlopp

Minsta möjliga tillförda energi ska ge maximalt utbyte. 

Det viktigaste med tekniken är att den bär ett levande biologiskt system som över tid både påverkar och påverkas av sin omgivning. Aquairis är ingen maskin, det är ett levande system med många biologiska värden.