top of page

Aquairis Urban

IMG_4836.jpg
IMG_4834.png

Aquairis Urban är ett modulärt koncept för hantering av dagvatten i tätorter. Funktionen är det primära men i staden är även den estetiska upplevelsen viktig. I en Aquairis Urban blandas färg och form och naturliga material med levande växter och blir samtidigt en egen biotop där fåglar och insekter kan hitta vatten. Med en Flowform vattentrappa skapas en porlande liten bäck och liten oas där även människor kan trivas.
 

Moduler

  • Regnbädden

  • Växtbädd med vattentrappa

  • Regnvattentank

  • Meanderdiken

Klimatförändringarna påverkar nederbörden vilket leder till både intensivare regn och längre torrperioder. Större regnmängder innebär samtidigt att mer föroreningar spolas med ut i recipienten utan rening.

 

Sammantaget ökar behoven av att fördröja och rena dagvattnet innan det når recipienten men även att kunna samla in regnvatten. 

 

Med Aquairis Urban erbjuds ett vattensystem som hanterar alla tre behoven men som samtidigt har det estetiska uttrycket i fokus.

bottom of page