©2019 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

Vattenlek

Vattenlek är en barnmagnet.  Upplevelsen av strömmade vattnet ligger djupt hos människan. Vi är övertygade om att lek med vatten är en viktig del i den personliga utveckling och förståelsen för naturen. Genom leken får barn erfarenheter som senare skapar förståelsen för naturämnen och ekologiska samband. Vatten finns överallt, vi är vatten!

Virbela Ateljé skapar vattenlekplatser som blir inspirerande miljöer för barn (och vuxna). Vi har mångårig erfarenhet av att utforma och bygga  vattenlekplatser för barn. Installationer som samtidigt blir en skulptural och estetiskt tilltalande mötesplats med vatten i rörelse och vattenljud.​

Vi hjälper våra kunder genom hela projektet från planering till anläggning av vattenlekplatsen i parken eller på skolgården.

 

Virbela Ateljé har anlagt mer än hundra vattenlekar i Sverige och norden, i olika former och utifrån lokala förutsättningar. Kontakta oss för mer information.