Vattenlek

Vattenlek är en barnmagnet. Vi tror att lek med vatten är en viktig del i den personliga utveckling och förståelsen för naturen. Genom leken får barnet erfarenhet av vattnets naturliga rörelsemönster. Vatten finns överallt, vi är vatten!

Virbela Ateljé skapar vattenlekplatser som blir inspirerande miljöer för barn (och vuxna). Installationer som samtidigt blir en mötesplats med vatten i rörelse och vattenljud.​

Det finns flera varianter

  • Meanderbäcken som är formgjuten och placeras på ett fundament eller ett stålstativ.

  • Handgjuten vattenlek som vi formar på plats

  • Stensund vattenlek

  • Ormvirveln

  • Strömstenar till sandlådan

Alla är utformade med inspiration av vattnets eget naturliga rörelse i landskapet. Med källan, den slingrande meandern, vattenfallet och vattenvirvel.

För barnet skapar vattenleken en upplevelse som liknar den lilla bäckens alla möjligheter till lustfylld lek. Det är också här det pedagogiska om hållbarhet finns, för föräldern och förskolan. Eller bara för att det är roligt att leka med vatten.

Vi hjälper våra kunder genom hela projektet från planering till anläggning av vattenlekplatsen i parken eller på skolgården.

 

Virbela Ateljé har anlagt mer än hundra vattenlekar i Sverige och norden, i olika former och utifrån lokala förutsättningar. Kontakta oss för mer information.

©2020 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

Virbela Ateljé AB

Mölnbovägen 25K 15332 JÄRNA

Telefon: 08-551 503 35

E-post: kontakt@virbela.se