top of page

VÅRA NATURLIGA AVLOPP

Med ett naturligt avlopp skapar man en vacker växtbädd av avloppet, ett eget ekologiskt kretslopp och biotop. Med en Flowforms vattentrappa eller damm blir anläggning samtidigt en oas där fåglar, insekter och andra smådjur kan dricka. Det renade vattnet i dammen kan sen användas till bevattning, det är dumt att slösa bort det.

IMG_2157.png

AQUAIRIS BDT

Aquairis är en våtmark i miniatyr som fungerar i enligt naturens egen beprövade teknik. Reningen sker i princip i två steg, det första är en slamvassbädd där slammet komposteras, sedan vidare till en större växtbädd där näringsämnena tas upp och slutligen, via ett bräddavlopp, sprids det renade vattnet över en liten grusbädd eller på annat lämplig plats.

 

En Aquairis behöver inte slamtömmas. Genom att sluta lokala kretslopp bidrar vi positivt till ett mer kretsloppsanpassat och hållbart samhälle. Anläggningen är lätt att dimensionera och anpassa till platsens förutsättningar. Aquairis finns i 3 varianter Damm, Dubbel och Fritid beroende på förutsättningar på plats och behov. Aquairis BDT vänder sig till privatpersoner som med intresse för sin trädgård.

bottom of page