top of page

Ormvirvel

Storlek:

L= 105 cm.

Vikt:

50 kg.

Flöde:

45 lit/min.

Material:

konststen.

Färg:

Svart diabas, ävdalsporfyr, grå granit.

 

Vattenkonst med en porlande källa ochen vattenvirvel i sänkan.Fontänen har enformgivning som hämtat inspiration frånvikingatidens konstnärskap är detta ettannorlunda vattenkonstverk.Ormen är en mycket kraftfull symbol i dennordiska mytolologin och återfinns oftai ristningar från vikingatid där densymboliserade jordens livmoder.Att hålla sig väl med ormen bringadegod skörd och lycka.

Design: Nigel Wells och Jonny Olsson.

bottom of page