top of page

Vatten i staden och i världen

Utsmyckning Bostadsområde.jpg

Vatten är en förutsättning för allt levande. Det genomströmmar  cellerna och bär näring mm till mikroorganismer, växter och djur. Vi består själva till av vatten och bebor vattenplaneten jorden.

 

Vatten är också grundläggande för vår mentala välbefinnande. Vi uppskattar att se en vattenspegel och att höra ljudet från ett porlande vattendrag.

Vatten är inte alla givet, det fördelar sig mycket olika i världen. I Sverige förväntas vi få både mer och mindre regn i framtiden.

Intresset för vattnets i staden  ökar, invånarna blir  medvetna om behovet av en grön och levande miljö, rik på sociala och ekologiska värden. Den biologiska mångfalden stärks när man tillför vatten i parker och grönområden där fåglar, insekter och andra smådjur kan dricka.

 

Vi vill arbeta för att öka ekosystemtjänsterna i staden, mer genetisk variation och inriktning på estetik och livskvalitet. Vår idé är att skapa estetiska, ekologiska och funktionella vattenanläggningar som kan bevara och bevattna ett område.

Vi ser dagvatten som en resurs. Med ett strömmande vatten är det lättare att  underhålla en ekosystemtjänst. Vatten är inte bara biologiskt livsviktigt, det ger också oss en sinnlig upplevelse med vattenspeglar och ljudet av ett porlande vattenflöden. Små oaser i staden skapar nytta för människor och annat skrutt som behöver vatten för att utvecklas och leva.

 

I konceptet Aquairis Urban har vi samlat vår kunskap och erfarenhet från mer än 35 år av formgivning och konstruktion av vattenanläggningar.

bottom of page