top of page

TEMALEKPLATS

Vattenlek i Trollhättan

Mitt i Trollhättan, invid stadens fall- och slussområde, finns en spännande park och lekplats. 2017 fick Virbela uppdraget att utveckla parken med en vattenlek. Kopplat till slussarna i Göta älv ville staden att det skulle finnas strömmande vatten, slussar, portar och pumpar.

Virbela arbetar aktivt med pedagogiska naturvattenlekar där vi återskapar ett vattendrags strömningsprinciper och tog fram ett förslag med två stycken vattenlekar i betong. En som var inspirerad av Trollhättans kanaler och slussar, där vi också lade till en upphöjd experimentkanal där vattnet kan dämmas på olika sätt. Den andra vattenleken var inspirerad utifrån naturliga vattenrörelser.


Funktion och underhåll minimerades med ett automatiksystem för delvattenbyten/ utpumpning av sediment samt kontinuerlig hygienisering av vattnet. Vattenlekarna åskådliggör skillnaden i vattenströmning i raka respektive slingrande fåror.


Inför invigningen av anläggningen tog Trollättans stad fram en liten film.

https://youtu.be/WpWZaoc-E6Y

Contact
bottom of page