top of page
Sök
  • Torbjörn

Nu blickar vi tillbaka på en vattenlek

För några år sedan fick vi ett uppdrag att bygga en vattenlek på Södermalm i Stockholm.

Färgargårdstorget är en liten park på Södermalm som skulle göras om. White Arkitekter ritade och Bite Mark & Anläggning byggde om parken till ett skyfallsområde. Vårt uppdrag var att konstruera en vattenlek mitt i en regnbädd.

Sedan tidigare har vi tagit fram en formgjuten vattenlek, Meanderbäcken. På plats byggde vi ett fundament som Meanderbäcken placerades på.


8 visningar0 kommentarer
bottom of page