NATURLIGT BDT-AVLOPP I HALLA

Aquairis BDT

Invid sjön Yngaren i Sörmland fick vi uppdraget att anlägga en Aquairis Damm på en fastighet för åretruntboende. Fastighetsägaren hade också önskemål om att kunna ha fisk i dammen. Det gjorde att vi dimensionerade upp anläggningen med en extra vassbädd och en större och djupare damm.

Telefon: 08-551 503 35

E-post: kontakt@virbela.se

Virbela Ateljé AB

Nibble 12, 15391 Järna

©2020 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland