top of page
IMG_2157.png

NATURLIGT BDT-AVLOPP I HALLA

Aquairis BDT

Invid sjön Yngaren i Sörmland fick vi uppdraget att anlägga en Aquairis Damm på en fastighet för åretruntboende. Fastighetsägaren hade också önskemål om att kunna ha fisk i dammen. Det gjorde att vi dimensionerade upp anläggningen med en extra vassbädd och en större och djupare damm.

bottom of page