top of page

Lekbäckar

 

Virbela Ateljé lekbäckar och vatten banor gör lekplatser, skolgårdar och förskole gårdar till en ny och inspirerande lekmiljö för barn och vuxna. Vi skulpterar och bygger lekbäcken på platsanpassad till den omgivande miljön. I lekbäcken bygger vi in flera olika vattenrörelsemoment t. ex. källsprång, fors, vattenfall meanderslinga, bakvatten, hamn, virvel och en eller flera dammar. Säkerheten är viktig! Trampytorna på lekbäcken byggs så horisontella som möjligt så barnen ska få ett säkert fotfäste. Vattendammar görs alltid grunda. Vi skapar i platsgjuten frostbeständig, armerad betong som kan färgas när den härdat. Vattenleksbygget kan utföras som kurs ihop medpedagoger, föräldrar, eller barn. Upphöjda flyttbara lekbäckar är också möjliga. För att lyfta och dämma vattnet används en självsugande handpump och dammluckor i rostfritt stål. Virbela Ateljé ritar och designar anpassade Vattenlekar, vatten banor, lekskulpturer med eller utan vatten för alla lekmiljöer. Kontakta oss för idéskiss/ offert.

bottom of page