top of page

SIS UNGDOMSHEM BÄRBY

P5051892.JPG
P5051892.JPG

press to zoom
P5310420.JPG
P5310420.JPG

press to zoom
P5051923.JPG
P5051923.JPG

press to zoom
P5051892.JPG
P5051892.JPG

press to zoom

Statens institutions styrelse bedriver ett ungdomshem i Bärby utanför Uppsala. Där fanns en idé om att, vid sidan av institutionens byggnader, skapa ett naturlikt område runt en gammal branddamm.

Virbela fick i uppdrag att utveckla området runt den igenväxta branddammen. Efter en grundlig projektering med förståelse för syftet och ambitionen med projektet från beställaren växte en ny landskapsform fram.

Dammen röjdes och grävdes ur, av restmaterialet skapades en slänt i form av en böljande låg vall mot vägen som planterats med rosenbuskar i grupper och träd.

Dammen fick en separat reningsbädd med växter och en av våra stora Flowforms vattentrappor ”Akalla” för effektiv syresättning. Karpfiskar inplanterats för att minska flytväxternas utbredning. Sedan tidigare fanns naturligt i dammen små dammrudor, gott om grodyngel och några snokar.

  • Större stenar utplacerades i området. 

  • Vi återanvände en ek som stått i vägen för en nybyggnation på området (Den räddades akut ur en avfallscontainer, den godbiten fick inte gå till spillo).

  • Eken omformades till två större huggna skulpturer, av de klenare delarna skapar sittplatser i området och grundmaterial till en grind.

  • Gångstråk anlades runt dammen och i det närbelägna skogsområdet (delvis på spångar).

  • Badplats med sandstrand och brygga.

  • En grillplats med natursten och naturträ från eken.

 

Resultatet ger möjlighet till en naturnära upplevelser i en begränsad institutionsmiljö.

bottom of page