©2019 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

VIRBELA ATELJÉ

Virbela är specialister på strömmande vatten, dess grundläggande egenskaper och rörelsemönster. Det handlar om ekologi och att skapa lokala kretslopp som främjar den biologiska mångfalden.

 

Vi är kreatörerna som är anläggare som är konstgjutare som bygger vattenlekplatser och vackra avlopp. I 35 år har vi levererat olika typer av vatteninstallationer och anläggningar till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet: våtmarker, fontäner, dammar, vattenlek, små avlopp, dagvattendamm och våra unika Flowform vattentrappor.

Vi konstruerar olika typer av vattenanläggningar, till trädgårdar och i parker, med dammar och våtmarker och fontäner av olika slag. Kunskap om flödande vattnet och hur det uppträder är en väsentlig del men även tekniken med pumpar och reningsfilter.

Vi tar fram egna estetiska och funktionella förslag men arbetar lika gärna tillsammans med andra kreatörer och anläggare av offentligt konst och annat. Med mer än trettio års erfarenhet tvekar vi inte att kalla oss experter inom detta område.

Barnet leker med vattnen, undersöker det våta, upptäcker rörelsemönster med virvlar, meandrar, bakvatten och fall. Låter små pinnar följa med strömmen, tävlar, vilken båt är snabbast, och om och om igen.

 

Lek med vatten är en naturlig del av barns utveckling. Att känna och se det strömmande vattnet mellan fingrarna är viktigt för att skapa förståelse för ett av naturens viktigaste element. Virbela Ateljé har under åren byggt hundratals vattenlek på förskolor, skolor, lekplatser och i parker. 

Avlopp som använder naturens egna reningsteknik där de aktiva delarna består av växter och mikroorganismer men även insekter och smådjur medverkar till att omvandla och rena avloppsvattnet. Ett naturligt avlopp är också en estetisk upplevelse med vattenväxter som tillför trädgården något extra. Med lite trädgårdsintresse kan avloppet bli trädgårdens pärla.

 

Virbela erbjuder dels vårt egenutvecklade Aquairis BDT och Alnarp ACT för blandat avlopp.

Dagvatten är kan tas om hand och användas till bevattning lokalt i stan.

Virbela har utvecklat Aquairis Urban, ett system med biologiskt hantering av dagvatten med växtbäddar, regntankar och regnbäddar.

Flowforms(TM) vattentrappor är utformade efter vattnets naturliga rörelsemönster med virvlar och fall som syresätter vattnet och återskapar upplevelsen från ett naturligt vattendrag. Man kan likna Flowforms vid en slags supereffektiv bäck som också återskapar vattendragets naturliga ljud.

 

Virbela Ateljé formger, tillverkar och levererar Flowforms(TM) vattentrappor med ensamrätt på i Norden. Vattentrapporna är centrala i våra installationer med sina unika egenskaper och organiska formspråk.