PROJEKT OCH KUNDER

Vi arbetar utifrån en helhetssyn med ett estetisk och funktionell perspektiv och utformning. Vi är helst med redan i idéstadiet av projekten tillsammans med kunden. Men vi utformar även andras idéer i samarbete med landskapsarkitekter och anläggare. Det handlar om vatten även om områdena skiftar.

FÄRGARGÅRDSTORGET PÅ SÖDERMALM

Vattenlek till park

This is your Client Description. Use this space to introduce this client or customer or to detail the work you provided for them.

BÄRBY UNGDOMSVÅRDSANSTALLT

En damm för bättre tankar

På Bärby ungdomsvårdsanstallt utanför Uppsala restaurerade vi en gammal branddamm och skapade ett naturlikt område för en stunds avkoppling och meditation

TEMALEKPLATS I TROLLHÄTTAN

Vattenlek i park

Mellan Göta älvs otämjda brus och kanalens lugna vatten finns en temalekplats. Där har Virbela skapat en dubbel vattenlek som inspirerats av Trollhättans slussar och vattenfall.

NATURLIGT BDT-AVLOPP I HALLA

Aquairis BDT

I ett naturligt avlopp är det växter, syre, bakterier och svampar som tar hand om näringsämnen och bryter organiska ämnen. I Halla har vi anlagt en Aquairis med slamvassvädd, en horisontell vassbädd och en damm. Den gjordes lite djupare eftersom fastighetsägaren ville ha fisk i dammen.

AVLOPP FÖR HÖG SKYDDSNIVÅ

Alnarp ACT

Med en anläggning från Alnarp Clean Water Technology erbjuder vi växtbaserade avloppssystem för WC och BDT-avlopp. Vår första installation var hos en fastighetsägare utanför Järna.

PALETTEN ÄLDREBOENDE

Vattentrappa och damm i Vagnhärad

This is your Client description. Utilize this space to give background on the client, summarize the work you provided for them or explain the nature of your partnership. Use the button to lead readers to specific projects or other relevant pages in your site.

DROTTNING SILVIAS BARNSJUKHUS

Vattenlek

This is your Client description. Utilize this space to give background on the client, summarize the work you provided for them or explain the nature of your partnership. Use the button to lead readers to specific projects or other relevant pages in your site.

HÄLSOBÄCKEN VID REGIONSSJUKHUSET

Stor Flowforms i Linköping

This is your Client description. Utilize this space to give background on the client, summarize the work you provided for them or explain the nature of your partnership. Use the button to lead readers to specific projects or other relevant pages in your site.

©2020 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

Virbela Ateljé AB

Mölnbovägen 25K 15332 JÄRNA

Telefon: 08-551 503 35

E-post: kontakt@virbela.se