Vi anlägger estetiskt utformade, ekologiska och funktionella vattenanläggningar.

Vi erbjuder utbildning, rådgivning, utredningar, projektering och konstruktion av vattenanläggningar.

 

Vi arbetar tillsammans med våra kunder i en kreativ process.

Aktuellt

- Flytten till Nibble

- Seminarie om dagvatten

- Minneslund på Adelsö

- Vattenlek på Tom Tits

- Lerkurs med Nigel

- Dagvattenanläggning i Solberga

- Dagvattenanläggning i Bromma

- Seminarie om bevattning

- BDT-anläggning i Järna

- Vattentrappa till BRF

Aquairis

Pumpteknik

Vattenlek

Vårt arbetssätt

Flowforms

Kurser & Seminarier

Telefon: 08-551 503 35

E-post: kontakt@virbela.se

Virbela Ateljé AB

Nibble 12, 15391 Järna

©2020 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland