©2019 by Virbela Ateljé AB - Love your wetland

ETT AVLOPP FÖR TVÅ HUSHÅLL

Södertälje kommun ställer speciella krav på rening av enskilda avlopp men ibland blir kostnaderna orimligt höga. Virbela kunde istället föreslå en naturlig växtbaserad lösning som passade fastighetsägarna. Alnarp ACT är ett bioreningsverk som renar vattnet från WC och BDT för två hushåll. Det har också fördelen att det inte behöver tömmas på slam.

För fastighetsägarna blev det därför enkelt att välja denna naturliga lösning. Miljöskälen var avgörande skälet speciellt som kostnaderna kunde delas mellan fastigheterna. 

Det här var vår första installation av ACT och det fanns givetvis en del att lära oss kopplat till installationen och funktion. Fastigheterna ligger utanför Järna och därför var det enkelt för oss att efter installationen åka förbi och kontrollera funktion och växter. Installationen skedde sent på hösten 2017 vilket innebar att många av de växter vi planerade inte överlevde vintern. Vi planterade nya på våren vilka tog sig ordentligt redan tidigt på sommaren (tack vare ett flitigt användandet av avloppet). Ett fel uppstod också med elektroniken i styrsystemet till anläggningen men det kunde vi snabbt åtgärda med ett nytt som Alnarp skickade på posten.

Under 2018 har vi installerat ytterligare några ACT-anläggningar och vågar nu påstå att vi "kan" systemet och rekommenderar det till fastighetsägare med ett miljöhjärta och höga krav på funktion.